Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Žemesnio nei bataliono lygmens pratybų aplinkos apsaugos kursas

Tikslas – parengti Lietuvos kariuomenei kvalifikuotus kuopų (būrių, skyrių) vadus ir jų pavaduotojus, gebančius taikyti aplinkos apsaugos reikalavimus bei vykdyti atsakingo už aplinkos apsaugą žemesnio nei bataliono lygmens pratybose pareigas.
 
Kursas organizuojamas Lietuvos kariuomenės Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centre.
..
Kandidatas į kursą turi eiti arba būti kandidatu į kuopos (būrio, skyriaus) vado ar jų pavaduotojų pareigas.
 
Trukmė – 7 dienos (40 val.).
 
Kursą sudaro teorinės paskaitos ir praktiniai užsiėmimai. Klausytojai įgyja teorinių žinių ir praktinių įgūdžių, kurių reikia norint tinkamai vykdyti atsakingo už aplinkos apsaugą žemesnio nei bataliono lygmens pratybose pareigas.
 
Sėkmingai baigusiam Žemesnio nei bataliono lygmens pratybų aplinkos apsaugos kursą klausytojui įteikiamas kurso baigimo pažymėjimas.