Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Vytauto Didžiojo karininkų kursai

Vytauto Didžiojo karininkų kursų viršininkas
plk. Darius Petryla

Pagrindiniai VDKK uždaviniai:

  • suteikti kursų klausytojams žinių ir įgūdžių, leisiančių profesionaliai atlikti tarnybą kvalifikuotai vykdant Sausumos pajėgų karininkų funkcijas nacionaliniuose ir tarptautiniuose bataliono / brigados lygmens štabuose;
  • užtikrinti sklandžią mokymo proceso eigą ir jo kokybę;
  • pagal galimybes teikti metodinę paramą KAS institucijoms ir Lietuvos kariuomenės daliniams (padaliniams).

Vytauto Didžiojo karininkų kursai (VDKK)