Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Vytauto Didžiojo karininkų kursai (VDKK)

VDKK yra vienintelė sausumos pajėgų vyresniųjų štabo karininkų rengimo institucija Baltijos šalyse. Karininkai, nebaigę šio aukščiausio taktinio lygmens kursų, nėra siunčiami į bendrus kursus Baltijos gynybos koledže (Tartu) arba į jiems tolygius kursus kitose užsienio šalyse.

4 mėnesių trukmės kursai orientuoti į Lietuvos karininkų rengimą, tačiau mokytis čia atvyksta ir Latvijos, Estijos, Lenkijos, Sakartvelo (Gruzijos), Ukrainos, Moldovos karininkai. Pagal susitarimą VDKK nuolat dalyvauja instruktorius iš Latvijos.

Kursai vyksta anglų kalba vieną arba du kartus per metus.Reikalavimai stojantiems į VDKK
Studijuoti į kursus priimami karininkai, turintys kapitono (kapitono leitenanto) laipsnį, ištarnavę ne mažiau kaip 6 metus nuo pirmojo karininko laipsnio suteikimo dienos, kuriems iki išleidimo į atsargą yra likę ne mažiau kaip 4 metai. Privaloma turėti nacionalinį slaptumo patikimumo pažymėjimą (pageidautina turėti ir NATO SECRET). Anglų kalbos lygis turi būti įvertintas ne žemesnis nei 2222 pagal STANAG 6001.
 
Tarnyba kuopos vado ar bataliono arba brigados štabo karininko pozicijose atrankoje į kursus yra privalumas.
Programa

Mokoma bataliono, brigados operacijų, taktikos, tarptautinio ir nacionalinio saugumo teorijos, projektų valdymo, lyderystės ir kario etikos, karo teorijos, tarptautinės humanitarinės teisės, karinio administravimo ir karinio rengimo. Paskaitas skaito Lietuvos karo akademijos instruktoriai ir dėstytojai, Lietuvos krašto apsaugos sistemos kariai ir darbuotojai, užsienio šalių kviestiniai lektoriai specialistai.

Rezultatas

VDKK baigę karininkai sėkmingai tęsia savo karjerą Sausumos pajėgose ar kituose Lietuvos kariuomenės padaliniuose. Jau po kelerių metų dauguma kursų absolventų yra skiriami į vadovaujamas pareigas.

Karininkams, sėkmingai išėjusiems mokymo programą, įteikiami kursų baigimo ženklai ir pažymėjimai.Kontaktai
Kompetencijų vertinimo ir komplektavimo centras