Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Visuomeninė veikla

Akademijoje vyksta kariūnų estetinis lavinimas, meno būreliuose jie gali atskleisti savo kūrybinius gebėjimus. Būsimi karininkai taip pat aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje, dalyvauja socialinėse akcijose.