Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Viršininko pavaduotojas ugdymui

Viršininko pavaduotojas ugdymui
plk. ltn. Eugenijus Lastauskas
Tel. +370 706 84 647
El. p. eugenijus.lastauskas@mil.lt

 

Pagrindinės funkcijos:

  • padeda LKA viršininkui formuoti kariūnų ugdymo politiką;
  • sprendžia kariūnų ugdymo klausimus;
  • planuoja ir kontroliuoja kariūnų ugdymo veiklą;
  • planuoja, organizuoja ir kontroliuoja LKA absolventų bendrųjų kompetencijų kursų poreikį ir eigą;
  • planuoja ir koordinuoja LKA veiklą, susijusią su jaunuolių verbavimu studijoms LKA.

Padaliniai: