Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Viešieji pirkimai

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos viešuosius pirkimus vykdo Įsigijimų skyrius.