Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2023 m.

Krn. Jurgio Bekampio kalba iškilmingame Sausio 13-osios minėjime LR Seime
Aut. Eimantas Genys