Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Valstybės tarnautojų karybos pagrindų kursai (VTKPK)

Civiliams tarnautojams suteikiamos žinios apie kariuomenėje vykstančius procesus ir naujausias tendencijas, kurių reikia jų kasdienėje su tarnyba susijusioje veikloje.Trukmė

Bendra kurso trukmė – 13 savaičių, iš jų 11 savaičių mokymai vyksta nuotoliniu būdu, 2 savaitės – praktinės.

Rezultatas

Valstybės tarnautojams suteikiama bendrųjų žinių apie kariuomenės struktūrą, naudojamą ginkluotę, taktiką, ryšių sistemas, dalinio štabo darbą, karo topografiją, tarptautinę humanitarinę teisę ir pan.Kontaktai
Kompetencijų vertinimo ir komplektavimo centras