Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Vadų ir jaunesniųjų štabo karininkų kursai (VJŠKK)

Rengiami Lietuvos kariuomenei kompetentingi karininkai, gebantys vykdyti kuopos vado ir bataliono lygmens štabo karininko pareigas.Trukmė

VJŠKK trukmė – 13 savaičių.

Organizavimas

VJŠKK sudaro trys moduliai: taktikos, karinio administravimo ir lyderio ugdymo.

Rezultatas

Tai L2A lygmens karininkų karjeros kursas. Baigę kursą klausytojai įgyja žinias ir įgūdžius, būtinus kuopos vado ir bataliono štabo karininko pareigoms vykdyti.

Šio lygmens parengimas yra būtinas kapitono (kapitono leitenanto) lygmens pareigoms vykdyti, šiam kariniam laipsniui gauti ir kandidatuoti į L2B lygmens kursus.Kontaktai
Kompetencijų vertinimo ir komplektavimo centras