Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Užsienio kalbų kursai (UKK)

Mokymai skirti KAS ir kitų institucijų atstovams, kurie turi dalyvauti daugianacionalinėse NATO, JT ar ES misijose ir operacijose, kelti kvalifikaciją užsienio valstybėse ir atlikti užduotis, kurioms reikalingos atitinkamos užsienio kalbų žinios.

Užsienio kalbų mokymą planuoja, organizuoja ir vykdo Lietuvos karo akademijos Užsienio kalbų centras (UKC).Užsienio kalbų centro organizuojami kursai

Bazinio lygio anglų kalbos kursų tikslas

suteikti klausytojui bazinių anglų kalbos žinių ir įgūdžių; vedami pagal programą, sudarytą siekiant proporcingai ugdyti visų keturių kalbinės veiklos rūšių – klausymo, kalbėjimo, skaitymo ir rašymo – įgūdžius; trukmė – 18 savaičių; paskutinę kursų savaitę klausytojai laiko PT.

Bazinio lygio anglų kalbos kartojimo kursų tikslas

suteikti klausytojui galimybę pakartoti ir įtvirtinti bazines anglų kalbos žinias ir kalbėjimo įgūdžius, kad būtų įvykdyti baziniam lygiui nustatyti reikalavimai; vedami pagal sutrumpintą bazinio lygio anglų kalbos kursų programą; trukmė – 6 savaitės; paskutinę kursų savaitę klausytojai laiko PT.

Antro anglų kalbos kursų tikslas

suteikti klausytojui antro lygio anglų kalbos žinių ir įgūdžių; vedami pagal programą, sudarytą siekiant proporcingai ugdyti visų keturių kalbinės veiklos rūšių – klausymo, kalbėjimo, skaitymo ir rašymo – įgūdžius; trukmė – 18 savaičių; paskutinę kursų savaitę klausytojai laiko PT.

Antro lygio anglų kalbos kartojimo kursų tikslas

padėti klausytojams pakartoti pagrindinę antro lygio programos medžiagą, kad būtų įvykdyti antram lygiui nustatyti reikalavimai; vedami pagal sutrumpintą antro lygio kursų programą; trukmė – 6 savaitės;paskutinę kursų savaitę klausytojai laiko PT.

Trečio lygio anglų kalbos kursų tikslas

suteikti klausytojams galimybę išmokti anglų kalbą trečiu lygiu pagal LKS STANAG 6001 reikalavimus; vedami pagal programą, sudarytą siekiant proporcingai ugdyti visų keturių kalbinės veiklos rūšių – klausymo, kalbėjimo, skaitymo ir rašymo – įgūdžius ir įtvirtinti profesinės (karinės) anglų kalbos terminiją; trukmė – 24 savaitės; klausytojų žinių vertinimas vyksta kas mėnesį; paskutinę kursų savaitę klausytojai laiko LKS STANAG 6001 testą.

Trečio lygio anglų kalbos kartojimo kursų tikslas

padėti klausytojams pakartoti pagrindinę trečio lygio programos medžiagą, kad būtų įvykdyti trečiam lygiui nustatyti reikalavimai; vedami pagal sutrumpintą trečio lygio anglų kalbos kursų programą; trukmė – 6 savaitės; klausytojų žinių vertinimas vyksta kas savaitę, paskutinę kursų savaitę klausytojai laiko LKS STANAG 6001 testą.

Anglų kalbos kursų pagal JAV tarptautinio karinio mokymo ir rengimo (IMET) programą tikslas

mokyti anglų kalbos karius ir valstybės tarnautojus, atrinktus mokytis JAV pagal tarptautinio karinio mokymo ir rengimo programą; trukmė – iki 16 savaičių (priklausomai nuo AKAT balų); klausytojų testavimą vykdo MDV Testavimo skyrius. Testavimo protokolai perduodami LKA; klausytojai gali būti atšaukiami iš kursų anksčiau, jei per tarpinį testavimą (kas 2 savaites) pasiekia JAV mokymo institucijos reikalaujamą AKAT rezultatą.

Specialiųjų užsienio kalbų kursų tikslas

tobulinti tam tikros srities užsienio kalbų žinias.

Parengiamųjų anglų kalbos kursų karininkams, vykstantiems studijuoti į Baltijos gynybos koledžą, tikslas

suteikti karininkams, vykstantiems į karjeros kursus užsienio valstybėse, galimybę pagerinti akademinio rašymo, skaitymo ir pristatymų (PowerPoint formatu) rengimo įgūdžius; vedami pagal programą, sudarytą siekiant ugdyti akademinio rašymo, skaitymo ir kalbėjimo gebėjimus; trukmė – 5 savaitės; pažanga vertinama kurso pabaigoje, įvertinant klausytojų nurodyta tema parengtą pristatymą (40 proc.) ir rašto darbą (60 proc.).

Kitų užsienio kalbų kursų tikslas

tobulinti kitų užsienio kalbų žinias ir įgūdžius, kai numatytoms užduotims ar pareigoms atlikti būtina mokėti kurią nors kitą užsienio kalbą; vedami pagal programą, sudarytą siekiant proporcingai ugdyti visų keturių kalbinės veiklos rūšių – klausymo, kalbėjimo, skaitymo ir rašymo – įgūdžius; šiuo metu organizuojamų rusų kalbos kursų trukmė – 6 savaitės; kursų klausytojai prieš kursų pradžią testuojami UKC ir paskirstomi į atitinkamas grupes pagal kalbos mokėjimo lygį; galutinį klausytojų įvertinimą sudaro klausytojų savaitinių vertinamų vidurkis.

Tarptautinių anglų kalbos antro lygio kursų tikslas

padėti NATO partnerystės taikos labui programoje dalyvaujančių užsienio valstybių karininkams pasiekti visų kalbinės veiklos rūšių (klausymo, kalbėjimo, skaitymo ir rašymo) antrą anglų kalbos mokėjimo lygį pagal LKS STANAG 6001 reikalavimus; trukmė – 18 savaičių; kursus pradedantys kandidatai privalo būti pasiekę pirmą anglų kalbos mokėjimo lygį pagal LKS STANAG 6001; vienu metu mokosi 10–12 klausytojų iš Armėnijos, Azerbaidžano, Sakartvelo, Moldovos ir Ukrainos; laisvalaikiu klausytojams suteikiama galimybė dalyvauti įvairiuose kultūros renginiuose, jiems organizuojamos pažintinės išvykos po Lietuvą.