Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Užsienio kalbų centras

Užsienio kalbų centro direktorė
Jurgita Kuzaitė

Užsienio kalbų centro tikslas – kurti, kaupti ir skleisti praktikos žinias vykdant neformalųjį užsienio kalbų kursų klausytojų ir formalųjį LKA kariūnų ugdymą, organizuoti užsienio kalbų mokymą.

Pagrindiniai Užsienio kalbų centro uždaviniai:

  • planuoti, koordinuoti ir organizuoti užsienio kalbų mokymą;
  • vykdyti klausytojų ir kariūnų užsienio kalbų testavimą, vertinti klausytojų ir kariūnų užsienio kalbų mokymosi pažangą ir žinias;
  • rengti ir tobulinti užsienio kalbų kursų mokymo ir formaliojo ugdymo programas.