Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Universitetinės studijos

Kariūnai ir klausytojai Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje studijuoja pagal Akademijoje parengtas ir nustatyta tvarka patvirtintas studijų programas, įregistruotas Studijų ir mokymo programų registre.