Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Tarptautiniai santykiai

Programa skirta parengti nuolat tobulėjančius tarptautinių santykių specialistus, gebančius analizuoti ir kritiškai vertinti tarptautinius procesus ir jų poveikį globaliam, regioniniam ir nacionaliniam saugumui, remiantis tarptautinių santykių, saugumo politikos ir karo teorijomis, istoriniu kontekstu, atsižvelgiant į skirtingų regionų specifiką, konvencinius bei nekonvencinius iššūkius ir žinančius politinių bei karinių konfliktų valdymo prielaidas.
 
Studijų krypties grupė: Socialiniai mokslai
 
Studijų kryptis (šaka): Politikos mokslai
 
Kvalifikacinis laipsnis: Socialinių mokslų bakalauras
 
Trukmė: 3,5 metų
 
Studijų forma: Nuolatinės dieninės
 
Studijų programos kreditai (ECTS): 210


Programos vadovas
prof. dr. Giedrius Česnakas