Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Tarptautiniai santykiai

Programa parengia tarptautinių santykių specialistus, gebančius analizuoti ir kritiškai vertinti tarptautinius procesus ir jų poveikį globaliam, regioniniam ir nacionaliniam saugumui.

Studijų kryptis.  Politikos mokslai

Suteikiama kvalifikacija. Socialinių mokslų bakalauras

Programos kodas. 6121JX001

Statistika. 2020 m. įstojo 34

Programos vadovas
prof. dr. Giedrius Česnakas