Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Tarptautiniai santykiai

Programa skirta parengti nuolat tobulėjančius tarptautinių santykių specialistus, gebančius analizuoti ir kritiškai vertinti tarptautinius procesus ir jų poveikį globaliam, regioniniam ir nacionaliniam saugumui, remiantis tarptautinių santykių, saugumo politikos ir karo teorijomis, istoriniu kontekstu, atsižvelgiant į skirtingų regionų specifiką, konvencinius bei nekonvencinius iššūkius ir žinančius politinių bei karinių konfliktų valdymo prielaidas.
 
Studijų krypties grupė: Socialiniai mokslai (J)
 
Studijų kryptis: Politikos mokslai (J02)
 
Suteikiama kvalifikacija: Socialinių mokslų bakalauras
 
Studijų programos valstybinis kodas: 6121JX001
 
Studijų programos kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED): 6450312
 
Studijų forma: nuolatinė (NL)
 
Studijų trukmė: 3,5 metų
 
Programos apimtis kreditais (ECTS): 210
 
Artimiausia numatyta Studijų kokybės vertinimo centro Politikos mokslų krypties programų akreditacija: iki 2024 m. gegužės 31 d.


Programos vadovas
lekt. dr. Agnietė Žotkevičiūtė-Banevičienė