Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Studijas remiantys projektai

Nuo 2021 m. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos mokslo grupės įgyvendina studijas remiančią mokslinių tyrimų programą „Mažųjų valstybių saugumas ir gynyba“, kuri apjungia penkis unikalius projektus (SRP).Kintanti saugumo aplinka transatlantinėje erdvėje ir mažųjų Vidurio ir Rytų Europos saugumo politika
Projekto tikslas
Įvairiais aspektais ištirti iššūkius mažų ir vidutinių valstybių saugumui Vidurio ir Rytų Europos regione bei platesnėje transatlantinėje erdvėje, identifikuoti jų atsaką į šiuos iššūkius formuojant nacionalinę saugumo politiką.
 
Projekto vadovas
Doc. dr. Vytautas Isoda
Mažųjų valstybių saugumo ir gynybos institucijų valdymo tyrimai
Projekto tikslas
Įvertinti saugumo ir gynybos institucijų sąveikos problematiką ir teisinio reguliavimo pokyčius, aktualius Lietuvos ir kitų mažųjų valstybių valdyme.
 
Projekto vadovė
Doc. dr. Vidmantė Giedraitytė
Globali ir nacionalinė valdysena: instituciniai, feministiniai ir komunikaciniai iššūkiai
Projekto tikslas
Įvairiais aspektais ištirti institucinius, feministinius ir komunikacinius iššūkius globaliai ir nacionalinei valdysenai.
 
Projekto vadovė
dr. Justinas Juozaitis
Mažųjų valstybių logistikos ir gynybos technologijų valdymo tyrimai
Projekto tikslas
Ištirti įvairias technologines ir vadybines priemones, prisidedančias prie mažųjų šalių saugumo ir gynybos užtikrinimo, ir gautų tyrimų duomenų pagrindu formuluoti sprendimus, kurie leistų didinti šalies saugumą  ir gynybos efektyvumą.
 
Projekto vadovas
Prof. dr. Aidas Vasilis Vasiliauskas
Mažųjų valstybių saugumo ir gynybos socialiniai-ekonominiai ir vadybos tyrimai
Projekto tikslas
Išnagrinėti mažųjų valstybių saugumą ir gynybą socialinių-ekonominių ir vadybos sprendimų kontekste.
 
Projekto vadovė
Doc. dr. Gitana Dudzevičiūtė