Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Štabas

Štabo viršininkas
plk. ltn. Artūras Purlys
Tel. +370 706 84 502
El. p. arturas.purlys@mil.lt
 
 
Štabo tikslas – padėti LKA viršininkui bei LKA padaliniams įgyvendinti įstatymų ir kitų teisės aktų jiems pavestas funkcijas ir paskirtas užduotis, teikti reikalingą pagalbą ir konsultacijas pagal savo kompetenciją LKA padaliniams, vykdyti kandidatų stojančių į LKA atranką, planuoti LKA veiklą koordinuojant ją su kitais LKA padaliniais.
 
Pagrindiniai Štabo uždaviniai:
  • padėti LKA viršininkui ir LKA padaliniams įgyvendinti įstatymų ir kitų teisės aktų jiems pavestas funkcijas ir paskirtas užduotis;
  • vykdyti kandidatų stojančių į LKA atranką;
  • planuoti LKA veiklą koordinuojant ją su kitais LKA padaliniais;
  • teikti reikalingą pagalbą ir konsultacijas pagal savo kompetenciją LKA padaliniams.
Padaliniai:

G1

G2/3/5

G9

Aprūpinimo tarnyba