Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Štabas

Štabo viršininkas
plk. ltn. Artūras Purlys
Tel. +370 706 84 502
El. p. [email protected]
 
 
LKA štabo tikslas – padėti LKA viršininkui bei LKA padaliniams įgyvendinti įstatymų ir kitų teisės aktų jiems pavestas funkcijas ir paskirtas užduotis, teikti reikalingą pagalbą ir konsultacijas pagal savo kompetenciją LKA padaliniams, vykdyti kandidatų stojančių į LKA atranką, planuoti LKA veiklą koordinuojant ją su kitais LKA padaliniais.
 
LKA štabo uždaviniai:
  • padėti LKA viršininkui ir LKA padaliniams įgyvendinti įstatymų ir kitų teisės aktų jiems pavestas funkcijas ir paskirtas užduotis;
  • planuoti LKA veiklą, koordinuojant ją su kitais LKA padaliniais;
  • teikti reikalingą pagalbą ir konsultacijas pagal savo kompetenciją LKA padaliniams.
 
Padaliniai: