Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

G9

Skyriaus viršininkas
mjr. Donatas Suchockis

 
G9 skyriaus uždaviniai:
  • planuoti ir organizuoti LKA viešinimą vadovaujantis LKA strategija;
  • kurti LKA įvaizdį ir užtikrinti vieningą vidaus ir išorės komunikaciją;
  • planuoti ir organizuoti reprezentaciją LKA;
  • planuoti ir organizuoti LKA renginius, minėjimus, svarbias sukaktis;
  • planuoti, plėtoti ir koordinuoti tarptautinį bendradarbiavimą pagal LKA vadovybės nustatytus prioritetus.