Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

G9


Skyriaus viršininkas
mjr. Marius Paukštas

 
G9 skyriaus uždaviniai:
  • planuoti, organizuoti ir koordinuoti vidinę ir išorinę LKA komunikaciją vadovaujantis LKA tikslais ir strategija;
  • planuoti ir organizuoti LKA reprezentavimą renginiuose bendradarbiaujant su kitomis institucijomis;
  • organizuoti, administruoti ir koordinuoti LKA reprezentacinių prekių ir paslaugų įsigijimą ir naudojimą;
  • plėtoti ir koordinuoti LKA tarptautinį bendradarbiavimą.