Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Tarnybos organizavimo poskyris

Poskyrio viršininkas
mjr. Nerijus Šileika

 
Tarnybos organizavimo poskyrio uždaviniai:
  • padėti G2/3/5 skyriaus viršininkui ir LKA padaliniams įgyvendinti įstatymų ir kitų teisės aktų jiems pavestas funkcijas ir paskirtas užduotis;
  • organizuoti ir atlikti slaptų dokumentų apskaitą, apsaugą;
  • užtikrinti LKA fizinį saugumą;
  • teikti reikalingą pagalbą ir konsultacijas pagal savo kompetenciją LKA padaliniams.