Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Planavimo ir analizės poskyris

Poskyrio viršininkas
mjr. Romanas Marcinonis

 
Planavimo ir analizės poskyrio uždaviniai:
  • padėti G2/3/5 skyriaus viršininkui ir LKA padaliniams įgyvendinti įstatymų ir kitų teisės aktų jiems pavestas funkcijas ir paskirtas užduotis;
  • planuoti, organizuoti LKA veiklą, koordinuojant ją su kitais LKA padaliniais;
  • planuoti, organizuoti, kontroliuoti ir koordinuoti LKA profesinės karo tarnybos karių ir kariūnų karinio rengimo proceso vykdymą;
  • teikti reikalingą pagalbą ir konsultacijas pagal savo kompetenciją LKA padaliniams.