Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

G1


Skyriaus viršininkas
mjr. Edvardas Jančiulis

 
G1 skyriaus uždaviniai:
  • padėti LKA viršininkui formuoti ir įgyvendinti personalo valdymo politiką;
  • administruoti LKA padalinių darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis karo tarnybos karius, kariūnus ir Jaunesniųjų karininkų vadų mokymų klausytojus;
  • užtikrinti teisingą LKA dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą ir archyvavimą.
 
Padaliniai: