Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Personalo poskyris

Poskyrio vedėjas
Dainius Maževičius

 
Personalo poskyrio uždaviniai:
  • administruoti LKA profesinės karo tarnybos karių tarnybos ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis santykius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
  • analizuoti ir sisteminti duomenis apie LKA PKT karius ir darbuotojus.