Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Administravimo poskyris

Poskyrio vedėja
Jurgita Kučytė

 
Administravimo poskyrio uždaviniai:
  • užtikrinti teisingą LKA dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą, vykdyti bylų atranką naikinimui, atlikus jų vertės ekspertizę, bei teikti pagal savo kompetenciją LKA personalui reikalingą pagalbą ir konsultacijas teisės aktų taikymo, dokumentų rengimo klausimais;
  • tvarkyti LKA oficialių raštų ir dokumentų kalbą, versti iš anglų kalbos į lietuvių kalbą ir iš lietuvių kalbos į anglų kalbą LKA tarnybinius raštus, oficialius dokumentus, informacinius leidinius ir kitus spaudinius bei teikti konsultacijas lietuvių ir anglų kalbos vartojimo klausimais;
  • administruoti, kaupti, sisteminti ir analizuoti LKA kariūnų ir LKA Jaunesniųjų karininkų vadų mokymų klausytojų duomenis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, teikti reikalingą pagalbą ir konsultacijas LKA padaliniams kariūnų ir Jaunesniųjų karininkų vadų mokymų klausytojų klausimais, rengti dokumentus, susijusius su LKA karių, darbuotojų ir kariūnų skatinimais ir apdovanojimais.