Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Valdymo grupė

Grupės viršininkas
mjr. Saulius Meškys

 
Valdymo grupės uždaviniai:
  • stebėti, kontroliuoti ir koordinuoti LKA vykdomus materialinio aprūpinimo ir viešųjų pirkimų procesus bei vertinti jų efektyvumą;
  • įvertinti LKA padalinių prekių, paslaugų ir darbų įsigijimo poreikius, juos apibendrinti ir sudaryti LKA įsigijimo planus, teikti tvirtinti LKA viršininkui ir kontroliuoti jų vykdymą;
  • užtikrinti LKA karių ir darbuotojų darbų, aplinkos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų laikymąsi;
  • vykdyti eRVIS ir kitų logistinių informacinių sistemų LKA valdymą ir kontrolę.