Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Statinių priežiūros skyrius

Skyriaus viršininkas
Konstantinas Charitonovas

 
Statinių priežiūros skyriaus uždaviniai:
  • užtikrinti LKA teritorijoje esančių statinių ir inžinerinių tinklų techninę priežiūrą ir jų apskaitos tvarkymą;
  • užtikrinti LKA teritorijoje esančių statinių ir inžinerinių tinklų remonto techninę priežiūrą, remonto organizavimą ir reikalingos dokumentacijos parengimą;
  • užtikrinti LKA teritorijoje esančių statinių energetinio ūkio priežiūrą;
  • užtikrinti LKA statinių patalpų ir LKA teritorijos priežiūros paslaugų teikimą;
  • užtikrinti apgyvendinimo LKA paslaugų administravimą ir jų apskaitos tvarkymą.