Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Mokymo aprūpinimo skyrius

Skyriaus viršininkas
št. srž. Audrius Tamašauskas

 
Mokymo aprūpinimo skyriaus uždaviniai:
  • padėti LKA viršininkui ir LKA padaliniams įgyvendinti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka jiems pavestas funkcijas ir skirtas užduotis, vykdyti LKA aprūpinimą ginkluote, šaudmenimis, inžinerinėmis, apsaugos nuo masinio naikinimo ginklo priemonėmis, minkštuoju inventoriumi, kariūnus ir profesinės karo tarnybos karius – apranga, avalyne ir ekipuote;
  • vykdyti LKA materialinių vertybių apskaitą, priežiūrą ir remontą;
  • teikti reikalingą pagalbą ir konsultacijas pagal savo kompetenciją LKA padaliniams.