Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Įsigijimų skyrius

Skyriaus vedėja
Aurika Duobienė

 
Įsigijimų skyriaus uždavinys – organizuoti ir koordinuoti LKA aprūpinimui būtinų prekių, paslaugų ir darbų decentralizuotus pirkimus.