Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Autotransporto skyrius

Skyriaus viršininkas
št. srž. Vaidas Kacinauskas

 
Autotransporto skyriaus uždaviniai:
  • aprūpinti LKA padalinius kovos technika ir autotransportu pagal paskirstymo planą ir limitus;
  • kontroliuoti, kad transporto priemonės būtų naudojamos racionaliai ir pagal paskirtį;
  • organizuoti žmonių ir krovinių vežimą, nepažeidžiant nustatytų reikalavimų;
  • vykdyti pratybų, mokymų aprūpinimą autotransportu ir kovos technika.