Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

SPARTA

Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ projektas „Specialieji pažangių mokslinių tyrimų ir technologijų projektai Europoje – SPARTA“ (angl. Strategic Programs for Advanced Research and Technology in Europe – SPARTA