Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Sekretoriatas

Vyriausiasis puskarininkis
srž. mjr. Arūnas Daublys
Patarėjas
Vytautas Umbrasas
Patarėjas
Vitalijus Vaikšnoras
Patarėja
Virgilija Zinkevičiūtė
Informacijos rinkimo specialistė
Neringa Gylytė
Kapelionas
kpt. dr. Mindaugas Sabonis

Sekretoriato uždaviniai:

  • Organizuoti ir administruoti LKA viršininko darbotvarkę;
  • Pagal savo kompetenciją rekomenduoti ir teikti siūlymus LKA viršininkui kariūnų, kareivių ir puskarininkių tarnybos klausimais bei atlikti vidaus tvarkos, drausmės ir mokymo proceso kontrolę;
  • Analizuoti LKA veiklą pagal Europos aukštojo mokslo erdvės kokybės užtikrinimo nuostatas ir gaires (ESG), tarptautinius valdymo sistemų ir kokybės užtikrinimo sistemų standartus ir nacionalinius teisės aktus, reglamentuojančius aukštąjį mokslą, bei pagal poreikį analizuoti ir teikti pasiūlymus dėl LKA veiklos bei vykdomų universitetinių studijų ir mokslo kokybės tobulinimo;
  • Formuluoti ir teikti siūlymus LKA vadovybei ir krašto apsaugos sistemos institucijoms dėl tarptautinio bendradarbiavimo su šalimis partnerėmis gynybos reformų srityje;
  • Rengti, analizuoti ir pateikti LKA viršininkui apibendrintą informaciją ir rekomendacijas nacionalinio saugumo ir gynybos klausimais.