Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Sausio 13-osios minėjimas Vilniaus Antakalnio gimnazijoje (E. Genio nuotr.)