Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Rezervo būrių vadų kursai (RBVK)

Rengiami rezervo pėstininkų būrių vadai, gebantys atlikti savo pareigas ir užduotis taikos metu.Trukmė

Kursų trukmė – 23 savaitės. Taikomas kombinuotas mokymo modelis, t. y. nuotolinis mokymas teorinei medžiagai pateikti (20 savaičių) ir tradicinis mokymas teorinėms žinioms praktiškai įtvirtinti (3 savaitės).

Organizavimas

Į šiuos kursus priimami Krašto apsaugos savanorių pajėgų (KASP) kariai, turintys skyriaus vado kvalifikaciją, ir kituose daliniuose tarnaujantys kariai, ne mažiau kaip 2 metus einantys skyriaus vado pareigas ir numatyti skirti į pareigas, kurias einant reikia turėti pėstininkų būrio vado kvalifikaciją, arba jau einantys būrio vado (ar joms tolygias) pareigas. Atranką vykdo KASP G1 ir LKA.

Rezultatas

Sėkmingai išėjusiems BRVK programą ir išlaikiusiems kvalifikacinį egzaminą klausytojams suteikiama rezervo pėstininkų būrio vado kvalifikacija. Kariams, turintiems aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro arba jam prilygintą), išėjusiems šią programą, gali būti suteiktas atsargos leitenanto laipsnis. Laipsnis suteikiamas klausytojų tarnybos vietose.Kontaktai
Kompetencijų vertinimo ir komplektavimo centras