Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Ramovė

Ramovės viršininkas
Arūnas Alonderis

Ramovės tikslas – burti kariūnus ir LKA bendruomenę, stiprinti jų estetinę ir patriotinę dvasią, puoselėti pagarbą kultūrai ir istoriniam paveldui.

Pagrindiniai Ramovės uždaviniai:

  • koordinuoti kultūrinį ir muziejininkų bendradarbiavimą su šalies aukštosiomis mokyklomis ir kitomis su tuo susijusiomis institucijomis;
  • planuoti ir koordinuoti kariūnų neformaliojo ugdymo ir meno užsiėmimus;
  • bendradarbiauti su kitų KAS dalinių analogiškomis įstaigomis.