Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Studijų skyrius

Skyriaus vedėja
dr. Violeta Pakenienė
Projektų vadovė (Erasmus+ koordinatorė)
Evelina Miselienė

 
Studijų skyriaus uždaviniai:
  • planuoti, koordinuoti ir administruoti akademinių studijų, karinio rengimo ir neformaliojo ugdymo procesus LKA;
  • dalyvauti akademinių studijų, karinio rengimo ir neformaliojo ugdymo kokybės užtikrinimo veikloje;
  • koordinuoti ir administruoti pažangių mokymo metodų taikymo procesą;
  • kaupti, analizuoti ir apibendrinti mokslinę informaciją;
  • įgyvendinti mokslo skatinimą LKA per projektinę veiklą.