Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Studijų skyrius

Skyriaus vedėja
dr. Violeta Pakenienė

 
Studijų skyriaus uždaviniai:
  • koordinuoti ir sinchronizuoti universitetinių studijų, karinio rengimo ir neformaliojo ugdymo veiklas;
  • planuoti ir administruoti universitetines studijas;
  • administruoti karinio rengimo ir neformaliojo ugdymo veiklas Vidaus tvarkos taisyklėse nustatyta apimtimi;
  • rengti studijas reglamentuojančius dokumentus;
  • teikti administracinę paramą Mokslo ir studijų kolegijai, studijų programų komitetams ir dėstytojams.