Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Studijų ir mokslo valdymo grupė


Patarėja
Eglė Baurienė
Projektų vadovė (Erasmus+ Institucinė koordinatorė)
Evelina Miselienė
Projektų vadovas (Erasmus+ koordinatorius)
Tomas Lastakauskas
Informacijos rinkimo specialistė
Aušra Juozainienė

 
Studijų ir mokslo valdymo grupės uždaviniai:
  • padėti LKA prorektoriui studijoms ir mokslui tobulinant ir rengiant su mokslo ir studijų įgyvendinimu LKA susijusį teisinį reglamentavimą, rengiant kitus teisinę reikšmę turinčius dokumentus, pagal kompetenciją patarti kitais iškylančiais klausimais;
  • padėti LKA prorektoriui studijoms ir mokslui koordinuoti pavaldžių padalinių veiklą su kitais LKA padaliniais ir socialiniais partneriais;
  • padėti LKA prorektoriui studijoms ir mokslui įgyvendinant ir tobulinant su mokslo ir studijų įgyvendinimu LKA susijusį finansų valdymą, koordinuoti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektų finansus;
  • rinkti, sisteminti, apdoroti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, susijusią su LKA prorektoriaus studijoms ir mokslui veikla, administruoti jam skirtus dokumentus;
  • rengti su akademinių mainų programos įgyvendinimu susijusius teisės aktus;
  • inicijuoti, rengti ir atnaujinti akademinių mainų dvišalio bendradarbiavimo sutartis;
  • organizuoti, plėtoti ir užtikrinti judumo veiklas.