Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Prorektorius studijoms ir mokslui

Prorektorius studijoms ir mokslui
dr. Mantas Bileišis
 
 
Prorektorius studijoms ir mokslui organizuoja, koordinuoja padalinių, susijusių su universitetinėmis studijomis, MTEP bei žinių perdavimu socialiniams partneriams veiklą, pirmininkauja LKA Mokslo ir studijų kolegijai.
 
Dr. Mantas Bileišis yra socialinių mokslų daktaras, atliekantis tyrimus viešojo administravimo kryptyje viešojo valdymo, valstybės ir statutinių tarnybų temomis, dėstęs daugelyje ES ir kitų valstybių aukštųjų mokyklų viešojo administravimo paskaitas, konsultavęs Lietuvos ir užsienio valstybių institucijas vidaus administravimo tobulinimo klausimais, vykdęs mokslo tyrimų projektų paraiškų ekspertinį vertinimą.
 
Padaliniai: