Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Studijų ir mokslo valdymo grupė

Patarėjas
dr. Aidas Vasilis Vasiliauskas
Patarėja
Eglė Baurienė
Patarėja
dr. Gintarė Giriūnienė
Informacijos rinkimo specialistė
Aušra Juozainienė

Studijų ir mokslo valdymo grupė padeda Akademijos prorektoriui studijoms ir mokslui tobulinant ir rengiant su mokslo ir studijų įgyvendinimu Akademijoje susijusį teisinį reglamentavimą. padeda Akademijos prorektoriui studijoms ir mokslui koordinuoti pavaldžių padalinių veiklą su kitais Akademijos padaliniais ir socialiniais partneriais.