Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Karo mokslų informacijos ir leidybos centras

Direktorė
Daiva Kalvaitienė

Šilo g. 5A, LT-10322 Vilnius
Registracija ir abonementas
Tel. +370 5 273 55 49
 
Šv. Ignoto g. 6, LT-01144 Vilnius
Registracija ir abonementas
Tel. +370 5 262 21 81
 
 
Karo mokslų informacijos ir leidybos centro tikslas – gerai sukomplektuotas paklausiais dokumentais fondas, atitinkantis studijų programas, karininkų kvalifikacijos kėlimo uždavinius, naujų informacinių technologijų diegimas.
 
Pagrindiniai uždaviniai:
  • teikti studijoms, mokslui ir visuomenės švietimui reikalingą informaciją ir paslaugas;
  • ieškoti būdų būti reikalingai ir patogiai naujajai informacijos vartotojų kartai;
  • reprezentuoti krašto apsaugos bibliotekas.