Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Karo mokslų informacijos ir leidybos centras

Direktorė
Daiva Kalvaitienė

 
Šilo g. 5A, LT-10322 Vilnius
Registracija ir abonementas
 
Šv. Ignoto g. 6, LT-01144 Vilnius
Registracija ir abonementas
 
 
Pagrindiniai Karo mokslų informacijos ir leidybos centro uždaviniai:
  • teikti studijoms, mokslui ir visuomenės švietimui reikalingą informaciją ir paslaugas;
  • ieškoti būdų būti reikalingai ir patogiai naujajai informacijos vartotojų kartai;
  • reprezentuoti krašto apsaugos bibliotekas.