Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Pasaulio politikos mokslo grupė

Mokslo grupės vadovas
dr. Justinas Juozaitis

 
Pasaulio politikos mokslo grupės misija – atliekant politikos mokslų krypties ir tarpdisciplininius mokslinius tyrimus, užtikrinti LKA vykdomų studijų kokybę ir didinti LKA kaip tarptautinių santykių srityje reikšmingų mokslinių tyrimų centro prestižą ir žinomumą Lietuvoje ir pasaulyje  (labiausiai orientuojantis į NATO priklausančių valstybių mokslinę bendruomenę).