Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Mokslo projektų ir analizės centras


Centro direktorė
dr. Olga Navickienė

 
Mokslo projektų ir analizės centro uždaviniai:
  • užtikrinti efektyvų studijas remiančių ir mokslo tiriamųjų darbų projektų administravimą;
  • organizuoti ir vykdyti Akademijos ir jos darbuotojų MTEP veiklos stebėseną ir analizę;
  • koordinuoti doktorantūros studijų procesus;
  • tvarkyti Akademijos darbuotojų duomenis eLABa ir mokslo (meno) veiklos rezultatų vertinimo sistemoje „Vieversys“.