Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Logistikos ir gynybos technologijų vadybos mokslo grupė

Mokslo grupės vadovas
dr. Aidas Vasilis Vasiliauskas

 
Logistikos ir gynybos technologijų vadybos mokslo grupės misija – vykdant aukščiausio lygio mokslinius tyrimus, apjungiančius pažangiausius vadybinius sprendimus bei technologijas saugumo ir gynybos srityse, gautus rezultatus pritaikyti studijų procesui ir užtikrinti LKA, kaip nacionalinio saugumo bei gynybos kompetencijų centro, žinomumą Lietuvoje ir pasaulyje.