Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Biblioteka


Bibliotekos direktorė
Daiva Kalvaitienė

 
Šilo g. 5A, LT-10322 Vilnius
Registracija ir abonementas
Tel. +370 5 273 55 49
 
Šv. Ignoto g. 6, LT-01144 Vilnius
Registracija ir abonementas
Tel. +370 5 262 21 81
 
 
Bibliotekos uždaviniai:
  • teikti bibliotekos paslaugas LKA bendruomenės nariams ir kitų KAS institucijų kariams ir darbuotojams;
  • populiarinti LKA MTEP rezultatus ir karo mokslus;
  • teikti metodinę paramą kitoms KAS bibliotekoms;
  • vykdyti LKA leidinių parengimo leidybai funkcijas.