Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Projektai ir tyrimai

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija dalyvauja nacionalinių ir tarptautinių programų bei fondų skelbiamuose konkursuose, aktyviai dalyvauja projektinėje ir konkursinėje mokslinėje veikloje.
 
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos teikiami ir vykdomi projektai prisideda prie 2018–2024 m. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos strategijos trečiosios krypties – atlikti tarptautinius standartus atitinkančius nacionaliniam saugumui ir gynybai reikšmingus mokslinius tyrimus. Siekiant mokslinių tyrimų ir mokslinės produkcijos konkurencingumo didinimo bei projektinės veiklos plėtros pritraukiant išorinį mokslinių tyrimų finansavimą, vykdomi krašto apsaugos sistemai aktualūs, tarptautiniu mastu pripažinti politikos, vadybos ir tarpkryptiniai aukšto lygio moksliniai tyrimai.