Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Projektai ir tyrimai

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija aktyviai dalyvauja nacionalinių ir tarptautinių programų bei fondų skelbiamuose konkursuose, projektinėje ir mokslinėje veikloje. Vykdomi projektai prisideda prie 2018–2024 m. LKA strategijos trečiosios krypties – atlikti tarptautinius standartus atitinkančius nacionaliniam saugumui ir gynybai reikšmingus mokslinius tyrimus. Siekiant mokslinių tyrimų rezultatų ir mokslinės produkcijos konkurencingumo didinimo bei projektinės veiklos plėtros pritraukiant išorinį tyrimų finansavimą, vykdomi krašto apsaugos sistemai ir šalies bei pasaulio gynybos ir saugumo bendruomenei aktualūs politikos, vadybos ir tarpkryptiniai aukšto lygio moksliniai tyrimai.