Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Pranešk apie korupciją

Prašome pateikti informaciją apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą el. paštu [email protected] arba užpildę formą, kurią rasite informuok apie korupciją KAS.
 
Informaciją taip pat galite pateikti ir atvykę į KAM Korupcijos prevencijos ir tyrimų skyrių (Totorių g. 25, Vilnius).
 
Informaciją, kaip pranešti apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, taip pat rasite Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos internetinėje svetainėje.
 
Asmenims, pranešusiems apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, gali būti taikomos pagalbos, apsaugos ir skatinimo priemonės Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 
Viešojo sektoriaus subjekto darbuotojas, vykdydamas savo pareigą, numatytą Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnyje, privalo pranešti apie jam žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, išskyrus veiką, kurią galbūt padarė, daro ar rengiasi padaryti jo artimieji giminaičiai ar šeimos nariai (artimųjų giminaičių ir šeimos narių sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso II skyriuje), jeigu jis gavo duomenų, leidžiančių pagrįstai manyti, kad buvo padaryta, daroma ši veika ar rengiamasi ją padaryti, ir jeigu teisės aktuose nėra nustatytų praneštinos informacijos atskleidimo ribojimų.
 
Jeigu norite pateikti pranešimą atitinkantį Pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatas, tuomet jį galite pateikti čia arba Lietuvos Respublikos prokuratūrai.
 
Informacija, kurioje nėra duomenų apie galimus korupcinio pobūdžio pažeidimus, perduodama nagrinėti bendra tvarka pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatas.