Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Politikos mokslai

Doktorantūros studijos rengia mokslininkus, gebančius savarankiškai atlikti mokslinius tyrimus ir eksperimentinės plėtros darbus, spręsti mokslo problemas.

Mokslo sritis. Socialiniai mokslai

Mokslo kryptis. Politikos mokslai

Suteikiamas mokslo laipsnis. Socialiniu mokslu srities politikos mokslu krypties mokslo daktaro laipsnis

Studijų forma ir trukmė. Nuolatinės – 4 metai, ištęstinės – 6 metai

Minimalus reikalingas išsilavinimas. Magistro kvalifikacinis laipsnis arba jam prilygintas aukštasis išsilavinimas

Akademijoje doktorantams sudaromos palankios sąlygos ne tik studijuoti, gilinti konkrečios mokslų krypties teorines ir metodologines žinias įvairiuose seminaruose, stažuotėse, atlikti savarankiškus mokslinius tyrimus, bet ir dalyvauti moksliniuose projektuose, skaityti paskaitas bei vesti seminarus kariūnams ir studentams.Daugiau informacijos
Ramunė Budrienė