Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Personalo poskyris

Personalo poskyrio vedėjas
Dainius Maževičius
Tel. +370 706 84 512
El. p. dainius mazevicius@mil.lt

 

Pagrindiniai Personalo poskyrio uždaviniai:

  • įgyvendinti LKA profesinės karo tarnybos karių tarnybos ir darbuotojų darbo santykius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
  • kaupti, analizuoti ir sisteminti duomenis apie LKA profesinės karo tarnybos karius ir darbuotojus nustatyta tvarka;
  • užtikrinti įstatymų, nutarimų ir kitų teisės aktų įgyvendinimą pagal savo kompetenciją;
  • užtikrinti teisingą LKA dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą ir archyvavimą;
  • atrinkti bylas naikinimui, atlikus jų vertės ekspertizę;
  • rengti dokumentus, susijusius su LKA karių ir darbuotojų komandiravimu Lietuvoje;
  • teikti reikalingą pagalbą ir konsultacijas pagal savo kompetenciją teisės aktų taikymo, dokumentų rengimo klausimais LKA personalui.