Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Personalo mobilumas

Erasmus+ mobilumo mokytis veikla siekiama LKA darbuotojams sudaryti sąlygas mokytis perduodant informaciją arba technines žinias institucijoje partnerėje arba priimančioje įmonėje ir taip įgyti praktinių įgūdžių, reikalingų dabartiniam darbui ir profesiniam tobulėjimui. Mokymosi vizitai skirti darbinių, dalykinių ir asmeninių kompetencijų tobulinimui, institucinių ryšių stiprinimui. Prioritetas teikiamas dalyvavimui EMILYO veiklose.
 
Erasmus+ dėstytojų mainai yra LKA skatinama veiklos sritis. Išvykstančių LKA dėstytojų paskaitos užsienyje ir užsienio dėstytojų vedami mokymai LKA kariūnams yra iš anksto suderinami su Mokslo grupių vadovais ir pripažįstami kaip integruota studijų dalis.
 
Darbuotojų mokymosi ir dėstymo mobilumų pagal Erasmus+ programą įgyvendinimas LKA aprašomas 36-03 sub-procese „Darbuotojų Erasmus+ mobilumas“ viešai skelbiamose Vidaus tvarkos taisyklėse LKA intranete.