Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Personalo mobilumas mokytis

Šia veikla siekiama mokslo ir studijų institucijų darbuotojams sudaryti sąlygas mokytis perduodant informaciją arba technines žinias institucijoje partnerėje arba priimančioje įmonėje ir taip įgyti praktinių įgūdžių, reikalingų dabartiniam darbui ir profesiniam tobulėjimui.Mokslo ir studijų institucijų akademinio ir kito personalo mobilumo kryptys
 • Akademinio personalo mobilumas iš vienos mokslo ir studijų institucijos į kitą arba į įmonę mokytis;
 • Administracijos mobilumas iš vienos mokslo ir studijų institucijos į instituciją partnerę arba įmonę mokytis.
Personalo atrankos kriterijai
 • Užsienio kalbos žinios;
 • Darbo programos turinys;
 • Darbuotojo mokymo aktualumas padalinio ar institucijos veiklai ir jo mokymosi aktualumas institucijai;
 • Pasirinktos mokymo programos svarba darbuotojo kvalifikacijai ir profesinei veiklai.
Reikalingi dokumentai
 • Prašymas;
 • Motyvacinis laiškas;
 • Stažuotės programa;
 • Gyvenimo aprašymas (Europass formatu).
Pastabos
 • Darbuotojas pats susiranda mokymo įstaigą vienoje iš Erasmus+ programoje dalyvaujančių šalių arba pasirenka vieną iš jau pasirašytų personalo mobilumuiskatinti Erasmus+ bendradarbiavimo sutarčių;
 • Mokymo programą ir kitas vizito detales jis derina savarankiškai su priimančia institucija;
 • Darbuotojas visada gali konsultuotis su Erasmus+ koordinatoriumi.
LKA Erasmus+ dvišalio bendradarbiavimo universitetai
 • Brno gynybos universitetas, Čekijos Respublika (CZ BRNO 10);
 • Daugpilio universitetas, Latvija (LV DAUGAVP 01);
 • Estijos aviacijos akademija (EE TARTU 03);
 • Generolo Tado Kosciuškos sausumos pajėgų aukštoji karininkų mokykla, Lenkija (PL WROCLAW 25);
 • Jogailaičių universitetas, Lenkija (PL KRAKOW 01);
 • Lenkijos aukštoji oro pajėgų karininkų mokykla (PL DEBLIN 01);
 • Švedijos gynybos universitetas (S STOCKHO 21);
 • Teresės karo akademija, Austrija (A WIENER 04);
 • Varšuvos karo studijų universitetas, Lenkija (PL WARSZAW 68);
 • Vasilio Levskio nacionalinis karo universitetas, Bulgarija (BG VELIKO 02);
 • Saint-Cyro karo akademija, Prancūzija (G GUER01);
 • Varšuvos karo technologijų universitetas, Lenkija (PL WARSAW 33);
 • Sedleco gamtos ir humanitarinių mokslų universitetas, Lenkija (PL SIEDLCE01).