Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Pasiruošk studijų pradžiai

Pirmosiomis studijų savaitėmis vykdomas pirmo kurso kariūnų fizinio pasirengimo testavimas ir anglų kalbos lygio nustatymas.
 
Karių fizinio parengtumo testas
Visų kariūnų fizinis pasirengimas išbandomas jau pirmomis studijų dienomis, vykstant į kariūno bazinį kario kursą. Norėdamas pasirengti karių fizinio pasirengimo testavimui, pradėk treniruotis jau dabar.

Anglų kalbos testas
Anglų kalbos valstybinis egzaminas stojant į Lietuvos karo akademiją nėra privalomas. Tačiau anglų kalbos žinios būtinos kiekvienam kariūnui visų studijų metu. Stojančiajam pageidautina būti įgijus B2 lygį.
 
Studijų pradžioje bus testuojami pirmo kurso kariūnai, kurie:
  • nelaikė arba neišlaikė anglų kalbos valstybinio brandos egzamino,
  • įgijo vidurinį išsilavinimą 2020 m. ir anksčiau.
Asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2021-2022 m. ir išlaikę anglų kalbos valstybinio brandos egzaminą, testuojami nebus.
 
Įsivertinti savo anglų kalbos žinias ir preliminariai nusistatyti savo žinių lygį, gali atlikęs bendro pobūdžio testą. Nuoroda: https://www.europa-school.co.uk/language-level-testPildyti stojimo anketą