Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Pasiruošk pažintiniam pokalbiui

Nuotoliniu būdu vykdant pažintinį pokalbį naudojama Microsoft Teams platforma.
 
Būk įsitikinęs, kad pažintinis pokalbis iš techninės pusės praeis sklandžiai, dėl to perskaityk techninę atmintinę.
 
Pažintinio pokalbio metu komisijai turėsi pateikti savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (tinka pasas, asmens tapatybės kortelė arba vairuotojo pažymėjimas).
 
Individualaus pažintinio pokalbio metu vertinimo komisija pateikia klausimus šiomis temomis:
  • profesinės veiklos srities pasirinkimo veiksniai ir krašto apsaugos sistemoje (KAS) įgyta praktika;
  • asmeninės savybės, galinčios daryti įtaką studijoms LKA ir tarnaujant Lietuvos kariuomenėje;
  • etiniai principai (etikos suvokimas, darbo stilius, konfliktų sprendimo metodai);
  • ateities planai, perspektyvinis savo profesinės veiklos po 5–10 metų įsivaizdavimas.
Individualaus pokalbio metu vertinimo komisija atsižvelgia į stojančiojo:
  • gebėjimą pristatyti ir pagrįsti savo visuomeniškumą ir jo svarbą;
  • pasirengimą studijuoti LKA, ryžtą tapti karininku ir tarnauti Tėvynei;
  • požiūrį į karininkų rengimą ir būsimą profesiją;
  • lietuvių kalbos kultūrą ir sklandų minčių dėstymą.


Pildyti stojimo anketą