Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Oro pajėgų štabo karininkų kursai (OPŠKK)

 
Vieninteliai tarptautiniai kursai, skirti trijų Baltijos šalių karinių oro pajėgų karininkams.

Pagrindinis mokymo metodas yra grupiniai užsiėmimai ir įvairių mokymo sričių užduotys. Atlikdamas užduotis kiekvienas klausytojas turi galimybę įvertinti, išanalizuoti įvairias situacijas, pareikšti savo nuomonę ir siūlyti galimus sprendimo būdus. Darbas komandoje leidžia susipažinti su komandos nario ir lyderio vaidmeniu joje.

Kursų metu klausytojai testuojami ir vertinami pagal pagrindines mokymosi sritis ir atskirus mokomuosius dalykus, testų rezultatus, individualias ir bendras grupines užduotis.

Taip pat vertinami individualūs klausytojų gebėjimai aktyviai ir produktyviai dirbti komandoje, jų padaryta mokymosi pažanga.

Kviestinių pranešėjų, seminarų vadovų ir diskusijų dalyvių, įskaitant žinomus valstybės pareigūnus ir mokslininkus, pristatymai yra svarbi AFCSC mokymo programų dalis. Operacijų planavimo rengime dalyvauja Danijos karališkojo gynybos koledžo instruktoriai, štabo darbo patirtimi dalijasi Varšuvos gynybos akademijos instruktoriai pagal Erasmus+ mainų programą.Tikslas

Rengti Lietuvos, Latvijos ir Estijos karinių oro pajėgų štabo karininkus, gebančius planuoti ir vykdyti oro operacijas komponento lygmeniu, mokančius vartoti NATO apibrėžimus ir terminus, išmanančius kariuomenės struktūrą ir operacijų taikos, krizės ir karo metu ypatumus, galinčius analizuoti ir vertinti situaciją ir laiku priimti tinkamus sprendimus.

Trukmė

Ne daugiau kaip 17 savaičių, arba iki 600 mokymo valandų ir 250 savarankiškam mokymuisi skirtų valandų, įskaitant vieną savaitę vizitui į NATO šalių karinių oro pajėgų dalinius (Latvijos, Estijos, Danijos, Vokietijos ir Lietuvos). Po vieną savaitę skiriama administravimui ir anglų kalbos žinių atnaujinimui. Mokymas vyksta anglų kalba.

Programa

Operacijų planavimas

7 savaites klausytojai mokomi oro operacijų analizės ir planavimo teorijos ir praktikos, logistikos ir pajėgų apsaugos. Supažindinami su karo aviacija, jos istorija, pažangiomis karo aviacijos technologijomis ir jų panaudojimo šiuolaikiniuose kariniuose konfliktuose galimybėmis. Atsižvelgiant į šiuolaikinių konfliktų pobūdį ir su jais susijusių karinių operacijų junglumą, klausytojai taip pat supažindinami su jūrų ir sausumos pajėgų operacijų planavimo pagrindais.

Politikos studijos

3 savaičių trukmės kurso klausytojai supažindinami su tarptautinių santykių ir saugumo teorijomis, ginkluotųjų pajėgų transformacija, pagrindinėmis tarptautinėmis organizacijomis, tarptautinės ekonomikos pagrindais, terorizmo problemomis, tarptautinės humanitarinės teisės pagrindais, bendravimo su žiniasklaida ypatumais.

Projektų vadyba

1 savaitės trukmės projektų vadybos kursas skirtas įvairių projektų rengimo ypatumams išnagrinėti (kaip jie pradedami, vystomi ir baigiami). Klausytojai susipažįsta su vadybinio darbo, žmogiškųjų ir finansinių išteklių valdymo subtilybėmis.

Lyderystė ir kario etika

2 savaičių trukmės kursą sudaro paskaitų apie kario etikos ir moralės principus, komandos formavimo pagrindus, komandos nario ir lyderio vaidmenį joje ciklas.

Rezultatas

Karininkai, baigę OPŠKK, yra pasirengę eiti vadovaujamas pareigas KOP arba kituose nacionaliniuose ir NATO štabuose iki komponento lygmens, taip pat kandidatuoti į Baltijos gynybos koledžo organizuojamus jungtinius vadų ir generalinio štabo karininkų ar kitus jiems prilygstančius NATO koledžų kursus.

Karininkams, sėkmingai išėjusiems mokymo programą, įteikiami kursų baigimo ženklai ir pažymėjimai.Kontaktai
Kompetencijų vertinimo ir komplektavimo centras